ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Izba Wytrzeźwień
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze

IZBA WYTRZEŹWIEŃ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • - brak zdjęć i obrazków
 • - brak tekstów alternatywnych
 • - brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: WŁADYSŁAW BOBIN.
 • E-mail:
 • Telefon: 683214902

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze
 • Adres: 66-004 Zielona Góra ul. Racula - Im. Rodła 6
 • E-mail:
 • Telefon: 683214902

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Izba Wytrzeźwień w Zielonej Górze mieści się w budynku dwukondygnacyjnym przy ul. Racula - Im. Rodła 6 /dzielnica Nowe Miasto - dawniej miejscowość Racula na terenie byłej gminy Zielona Góra/. Do wejścia głównego z poziomu chodnika prowadzą 2 stopnie schodów bez podjazdu na wózki inwalidzkie /jest przenośny trap dla wózków obsługiwany manulanie przez pracownika Izby/. W budynku nie ma windy. Pomieszczenia użytkowe znajdują się parterowej części budynku. Brak toalety dla osób z zewnątrz. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Obiekt jest monitorowany wewnątrz i na zewnątrz /16 kamer/.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Izba Wytrzeźwień
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Władysław Bobin
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-23 07:32:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Władysław Bobin
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-23 07:32:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Władysław Bobin
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-23 07:32:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1416 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »